Om FADD

FADD står for Foreningen af danske døgninstitioner for børn og unge. Der er omkring 170 døgninstitutioner i Danmark. Af disse er omkring de 145 medlemmer af FADD. Foreningens overordnede formål er for så vidt muligt at deltage, når dagsordenen indenfor institutionsverdenen og socialpolitikken sættes. FADDs rolle i Operation Julegaveregn er primært at modtage og administrere det indsamlede beløb, samt forestå fordelingen til landets døgninstitutioner, som selv vil sørge for julegaveindkøbene.

Inden for døgninstitutionsverdenen anvendes betegnelsen ’børnehjem’ i mindre og mindre grad. Dette er sket i takt med, at kriterierne for anbringelser har ændret sig gennem årene.

Anbragte børn og unge kommer i dagens Danmark i stort set alle tilfælde fra belastede familier eller miljøer. Lidt firkantet kan man formulere det, at det i dag ikke længere er tilstrækkelig grund at blive anbragt fordi man ikke har en far og en mor. Langt de fleste anbragte børn har forældre – men de magter af sædvanligvis meget forskellige og meget komplekse årsager ikke at tage ordentligt vare på deres børn.

FADD forstår derfor i denne konkrete sammenhæng termen ’børn på børnehjem’ som børn og unge anbragt udenfor hjemmet. Hvilket også er blevet aftalt med initiativtagerne til indsamlingen.

Det er vigtigt for FADD at understrege, at hvis nogen ønsker at gøre noget ekstra for landets anbragte børn og unge, så hilser organisationen almindeligvis dette velkommen.

Vores rolle vil i den forbindelse være at varetage såvel børn og unge samt institutionspersonalets interesser, og sørge for at de ikke forstyrres og eksponeres mod deres vilje – samtidig med at vi gerne medvirker aktivt i forhold til de logistiske og distributionsmæssige udfordringer, der måtte dukke op undervejs.

Det var en stor, uventet og meget glædelig overraskelse, da initiativtagerne til Operation Julegaveregn kontaktede foreningen. Og vi besluttede hurtigt, at vi godt ville tage aktivt del i det skitserede projekt.

FADD hilser initiativet bag Operation Julegaveregn velkommen og er meget spændte på forløbet.?Vi håber at mange danskere vil have lyst til at bidrage til den gode sag, og desuden at projektet vil skabe et positivt fokus på landets døgninstitioner og de 3.500 anbragte børn og unge, som bor der.

logo_fadd

Læs mere om FADD på deres hjemmeside her.